مدل داخل دیواری پارلا

‎IRT50,000,000
بدون مالیات
2 قلم
تعداد
آخرین موجودی

تنور های ما از مواد دیر گداز بصورت پازلی هست 

سنگ کف یک قطعه در تنور های کوچک ودو قطعه در تنور های بزرگ  

جنس سنگهای کف مخصوص واسفنجی برای جزب وانتقال حرارت برای پخت بهتر  غذا  سنگهای بدنه مثل سنگهای کف هست و قابل باز شدن سرهم کردن مجدد   حتا  برای کسانی که تخصص کار تنور نداشه باشن   شعله  های تنور  بصورت مسواکی   والمپیکی  اجرا میشه   کنترل   شعله ها بصورت دستی   و تمام اتومات بخاست مشتری انجام میشه   هر تنور به نسبت مدل  نما های به رنگ دل خواه مشتری  انجام میشه

تنور های ما از مواد دیر گداز بصورت پازلی هست 

سنگ کف یک قطعه در تنور های کوچک ودو قطعه در تنور های بزرگ  

جنس سنگهای کف مخصوص واسفنجی برای جزب وانتقال حرارت برای پخت بهتر  غذا  سنگهای بدنه مثل سنگهای کف هست و قابل باز شدن سرهم کردن مجدد   حتا  برای کسانی که تخصص کار تنور نداشه باشن   شعله  های تنور  بصورت مسواکی   والمپیکی  اجرا میشه   کنترل   شعله ها بصورت دستی   و تمام اتومات بخاست مشتری انجام میشه   هر تنور به نسبت مدل  نما های به رنگ دل خواه مشتری  انجام میشه

2 قلم
FEATURED PRODUCTS